TCMB verilerine göre reel kesimin döviz borcu azaldı

 TCMB verilerine göre reel kesimin döviz borcu azaldı

Investing.com – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, her ay hem finansal kesim ile hem de finans dışı kesim ile ekonomik görünüme dair anket gerçekleştiriyor. Sektördeki şirketlerin hem kendi sektörlerine hem de ekonomiye dair beklentilerinin ölçüldüğü anketlerin bugün finans dışı kesiminin sonuçları açıklandı.

Kasım ayını gösteren ankette Ekim ayına göre varlıklar 1.155 milyon dolar azalma gösterirken yükümlülükler de 2.854 milyon dolar azaldı. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise Ekim ayına göre 1.699 milyon dolar azalarak 115.533 milyon dolar oldu.

Kasım dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat 3.246 milyon doları azalırken, ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 1.635 milyon dolar ve 469 milyon doları arttı. Sonuç olarak varlıklar 1.155 milyon dolar azaldı.

Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler 3.483 milyon dolar ve 1.029 milyon dolar azalırken, ithalat borçları 1.658 milyon dolar artış gösterdi ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 2.854 milyon dolar azaldı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında Kasım 2021 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Ekim ayına göre 1.758 milyon dolar azalırken, uzun vadeli olanlar 1.725 milyon dolar azalış gösterdi. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 1.688 milyon dolar arttı, uzun vadeli krediler ise 1.059 milyon ABD dolar azaldı.

Kasım ayında kısa vadeli varlıklar 137.598 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler 76.780 milyon dolar oldu. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 60.818 milyon dolar olarak gerçekleşerek Ekim ayına göre 1.554 milyon dolar azaldı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı %28 düzeyinde oldu.

Yazar: Necdet Erginsoy

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Yorum Yap