Resmi Gazete’de bugün (4.02.2023)

 Resmi Gazete’de bugün (4.02.2023)
YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ
ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/80, 81)
YÖNETMELİK
–– İstanbul Kültür Üniversitesi Yabancı Lisanlar Kısmı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
KURUL KARARLARI
–– Güç Piyasası Düzenleme Konseyinin 02/02/2023 Tarihli ve 11618, 11619, 11620, 11621 Sayılı Kararları
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânı
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Yorum Yap