Kuyumcuların Ustalık Belgesinden Muaf Sayılacağı Bölümler Açıklandı

 Kuyumcuların Ustalık Belgesinden Muaf Sayılacağı Bölümler Açıklandı

Daha önce yayınlanmış olan Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında yetki belgesi almak için ustalık belgesi şartı aranmayacak ortaöğretim, ön lisans ve lisans bölümleri bakanlığın internet sayfasında yayınlandı.

Bilindiği üzere Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan kuyum ticareti yönetmeliğinde “Kuyumcuların, ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarının kuyumculuk faaliyetleriyle ilgili alanlarından ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda birinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen ustalık belgesi şartı aranmaz. Ustalık belgesi şartından muafiyet sağlayan alanlar Bakanlıkça belirlenerek internet sitesinde ilan edilir.” denmişti.

Kuyum ticareti yetki belgesi için ustalık belgesinden muaf olan alanlar:

Ortaöğretim

 • Takı İmalatı
 • Değerli ve Yan Değerli Taş İşletmeciliği
 • Vitrin Kuyumculuğu
Ön Lisans ve Lisans

 • Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
 • Kıymetli Taş ve Metal İşletmeciliği
 • Kuyumculuk ve Takı Sanatları
 • Gemoloji ve Mücevher
 • Taş ve Metal İşletmeciliği
 • Takı Tasarımı ve Süs Taşları İşletmeciliği
 • Takı Teknolojisi ve Tasarımı
 • Takı ve El Sanatları
 • Uygulamalı Takı Teknolojisi
 • Kuyumculuk
 • Takı Tasarımı
 • Takı Tasarımı ve İmalatı
 • Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı

 

Kuyumcu meslek odaları tarafından üyelerine gönderilen açıklama şu şekilde

6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde, Kuyumcu’nun veya Kuyum İşletmesi’nin tam zamanlı çalışan en az bir personelinin ilgili Ustalık Belgesi’ne sahip olması gerektiği; ikinci fıkrasında ise anılan kişilerin Ortaöğretim veya Yükseköğretim Kurumları’nın Kuyumculuk Faaliyetleriyle ilgili alanlarından ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olmaları durumunda Ustalık Belgesi şartının aranmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Bölümler

Kuyumcuların ustalık belgesi olmadan yetki belgesi alabilmesi için yukarıdaki bölümlerden birinden mezun olması şart.

Anılan Yönetmelik hükümleri gereğince, Ustalık Belgesi’nden Muafiyet Sağlayan Alanların belirlenmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı yürütülen çalışmalar kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşlerine başvurulmuş ve bu görüşler de dikkate alınarak söz konusu alanlar Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmiştir.

Ancak açıklama üzerine Kuyum ticareti sektöründe faaliyet gösteren geleneksel kuyumcuların büyük çoğunluğu bu alanların yetersiz olduğu konusunda hemfikir.

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Yorum Yap