Resmi Gazete’de bugün (31.01.2023)

 Resmi Gazete’de bugün (31.01.2023)
YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
–– Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Unsurlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 28/12/2022 Tarihli ve 2019/10514 Müracaat Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 28/12/2022 Tarihli ve 2022/73725 Müracaat Numaralı Kararı
YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 4. Hukuk Dairesine İlişkin Karar
DANIŞTAY KARARLARI
–– Danıştay İkinci Dairesine İlişkin Kararlar
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Yorum Yap