Resmi Gazete’de bugün (3.02.2023)

 Resmi Gazete’de bugün (3.02.2023)
YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA SEÇME KARARI
–– Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Prof. Dr. Zühtü ARSLAN’ın Seçilmesine Dair Karar
ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73)
YÖNETMELİKLER
–– Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Denizcilik Uyum Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tehlikeli Hususların Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Klasik Bitkisel Tıbbi Eserler Ruhsatlandırma Yönetmeliği
–– Yurt Dışından İlaç Temini Yönetmeliği
GENELGE
–– Engelli Hakları Ulusal Hareket Planı (2023-2025) ile İlgili 2023/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 27/10/2022 Tarihli ve 2019/21279 Müracaat Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 1/12/2022 Tarihli ve 2019/12998 Müracaat Numaralı Kararı
DANIŞTAY KARARI
–– Danıştay Onikinci Dairesine İlişkin Karar
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Yorum Yap